COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Het College van Kerkrentmeesters heeft recent enkele personele wisselingen  ondergaan. Tot het voorjaar van 2018 vervulde mw. Boukje van Koningveld de dubbelfunctie van voorzitter en secretaris. Vanaf mei 2018 is het secretariaat door Pieter Postma overgenomen en Pieter Miedema is recent afgetreden als penningmeester. Omdat het moeilijk bleek om tijdig en adequaat de belangrijke functie van penningmeester in te vullen heeft Boukje van Koningveld, besloten het voorzitterschap neer te leggen. Met instemming van het College van kerkrentmeesters is zij vervolgens benoemd tot penningmeester, ingaande 1 november 2018. Als gevolg van deze verandering is er een vacature in het College ontstaan voor de functie van voorzitter. Graag roept het College van Kerkrentmeesters eventuele belangstellenden op zich voor deze functie aan te melden.

Pieter Postma, secretaris.

terug