STICHTING BOOTVLUCHTELINGEN LUIDT DE NOODKLOK STICHTING BOOTVLUCHTELINGEN LUIDT DE NOODKLOK

De situatie in kamp Moria is onhoudbaar.
U hebt het misschien al gezien: de BBC en NOS hebben  verontrustende artikelen gepubliceerd over de schrijnende situatie van vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. Collega hulpverleners vertellen over suïcidepogingen in het kamp en dat er zelfs kinderen zijn die de wil om te leven zijn verloren.

Wij kunnen dit beeld helaas bevestigen. Ook bij ons in de kliniek komen ouders die vertellen dat het slecht gaat met hun kinderen, ze zijn onhandelbaar en zeggen dat ze dood willen. Schrijnend zijn ook de mensen die specialistische hulp nodig hebben in een ziekenhuis, zoals mensen met kanker of nierproblemen, maar die niet krijgen.

Stichting Bootvluchteling is al 3,5 jaar actief op Lesbos en zo’n 2,5 jaar in kamp Moria. Al eerder luidden wij de noodklok. En opnieuw vragen we de Europese regering dringend om een constructieve oplossing voor de uiterst benarde situatie waarin duizenden mensen zich bevinden. We zien de situatie met de dag verslechteren en maken ons ernstig zorgen om het gebrek aan een waardige asielprocedure en toegang tot medische zorg. Deze situatie is onhoudbaar en mensonwaardig.

Ondertussen blijven wij doen wat we kunnen binnen onze cirkel van invloed. Er is veel overleg met andere medische actoren op het eiland. En we blijven, tegen de klippen op, de mensen in Moria helpen met medische en psychosociale hulp. Het is gelukkig nooit hopeloos om een mens te helpen. Per dag kunnen wij voor honderden mensen het verschil maken!

Wat kunt u doen om te helpen?
Uw kerk is al betrokken bij onze organisatie en dat is heel fijn. Iedereen kan iets doen gelukkig. Samen staan we sterk!
 

  1. Steun financieel
We kunnen de medische en psychosociale hulp alleen blijven bieden als er voldoende financiële steun is. Helpt u mee met een gift? Kies een bedrag via ons eenvoudige donatieformulier. Of maak een gift over op IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St Bootvluchteling. Mocht u recent al een collecte voor ons werk georganiseerd hebben of een donatie gedaan hebben, dan zijn wij u daar uiteraard heel dankbaar voor. 
 
  1. Kom ons helpen
U kunt in uw kerk de mogelijkheid onder de aandacht brengen om vrijwilligerswerk te doen in ons medische of psychosociale team. Kijk voor meer informatie op onze website. We kunnen (bijna) altijd nog artsen, verpleegkundigen, tolken, leerkrachten, psychologen, social workers en pedagogen gebruiken.
 
  1. Maak lawaai
Het allerliefste zien we dat er een constructieve oplossing komt voor het probleem. Kent u mensen die daar via de politiek of media invloed op kunnen hebben? Stuur ze dan een persbericht!

We willen uw kerk bedanken voor uw betrokkenheid en hopen dat u ons in deze ernstige situatie wilt helpen om samen sterk te staan en een vuist te maken tegen het onrecht. Zodat de hoop het wint van de wanhoop.

Hartelijke groet namens het hele team,

Annerieke Berg
directeur Stichting Bootvluchteling
https://bootvluchteling.nl/

Geef - elke euro helpt!

terug