NACHT DER ZIELEN NACHT DER ZIELENTijdens de Nacht der Zielen – open voor iedereen, ook voor niet kerkelijke mensen -bieden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. In deze samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij de 'mensen van voorbij'.

Met muziek, poëzie en stilte willen we ruimte scheppen voor verdriet, maar misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop.
Wie wil, mag daarbij een kaars aansteken en zo iemand gedenken.  
Mensen die niet een verlies hebben te gedenken kunnen door hun aanwezigheid een steun zijn voor anderen!

Het geheel duurt ongeveer een uur. Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om in de voorhal na te praten en iets te drinken.

Met medewerking van: Rein Tolsma, Broer de Witte (piano) en enkele leden van het fluitensemble Four Flutes Plus. (In 2016 hebben zij de 1e prijs gewonnen van het Benelux fluitconcours  voor ensembles).Vrijdag 2 november a.s. Agneskerk Goutum, Buorren 23. Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

De voorbereidingsgroep:
Sytske Aalders. Jan de Graaf, Jenny Mink
                                                                                                    
 

terug