ZONDAG 7 OKTOBER 2018 ZONDAG 7 OKTOBER 2018In hun eigen ruimte wordt het bijbelverhaal gelezen uit Marcus 10.
Er wordt getoast met kinderchampagne op het kinderlijk geloof, waar ouders iets van kunnen leren!

terug