AFSCHEID AMBTSDRAGERS AFSCHEID AMBTSDRAGERS

Op zondag 3 juni is afscheid genomen van ouderling Jelle Kleefstra, penningmeester Pieter Miedema en van ouderling Jan de Graaf. Voor hun grote inzet, het vele werk en hun toewijding en trouw waren en waarderende woorden van Els Klop (voorzitter kerkenraad) en Boukje van Koningsveld (voorzitter College van Kerkrentmeesters),  bloemen en applaus!

Jan blijft nog even aan als kerkrentmeester, diakenen Janny Willemse en Johan Snijder hebben hun aftreden nog even uitgesteld om zo de continuiteit van het kerkenwerk te borgen. Scriba Annette Brandenburg bedankte Janny en Johan hiervoor hartelijk. 

terug