KERKDIENST GEMIST KERKDIENST GEMIST

 

Met de aanschaf van de nieuwe geluidsinstallatie is het mogelijk om de diensten in de Agneskerk live te beluisteren of op een later tijdstip. De gedachte hierachter is dat als u verhinderd bent, op vakantie of ziek, u toch de kerkdienst in de Agneskerk kunt beluisteren. En lukt dat niet op de zondagochtend om half 10, dan hebt u nog enkele weken de tijd ( 6-8 weken) om dat op een u passend  tijdstip te doen.  Daarna is de opname van de dienst vergrendeld en kunt u op verzoek de dienst later alsnog beluisteren. Is dat het geval  stuur dan een mailtje naar Jaap Halma.

Er is enkele maanden geëxperimenteerd om te beoordelen of  Kerkdienst gemist toegevoegde waarde heeft voor onze gemeente. De ervaringen zijn positief; verschillende gemeenteleden hebben het al getest. De kerkenraad heeft daarom besloten om een abonnement te nemen op Kerkdienst gemist.  

Handleiding
Er is een handleiding beschikbaar met uitleg wat u moet doen om de dienst te beluisteren. Op de website www.agneskerkgoutum.nl vindt u onder kerkdiensten, kerkdienst gemist de handleiding en binnenkort ook de liturgie van de dienst. . 

Op verzoek kunnen ook trouw- en rouwdiensten live worden uitgezonden en/of opgenomen. Zelfs voor concerten en dergelijke is dat mogelijk. U kunt hierover afspraken maken met de koster Sytske Aalders. Achter de schermen is het nodige werk verzet: onze ict- specialist Jaap Halma heeft het programma  klaargemaakt voor gebruik en onze koster Sytske Aalders kan de diensten die uitgezonden en/of opgenomen moeten worden programmeren in Kerkdienst gemist. Het is fijn om te ervaren dat we door deze gezamenlijke inzet  iets moois tot stand hebben gebracht.    

Namens het College van Kerkrentmeesters

Boukje van Koningsveld

terug