DE KERKDIENSTEN DE KERKDIENSTEN

De liturgie in de wekelijkse diensten in de Agneskerk wisselt met de seizoenen in het kerkelijk jaar. Aanvullingen of wijzigingen worden opgenomen in het ‘Zondagsblad’, waarop ook de liederen en de lezingen staan vermeld, alsmede een agenda en mededelingen met het oog op de komende week.


 

Onze lectoren lezen doorgaans uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar ook wel uit de Nije Fryske Bibeloersetting. Over het algemeen volgen wij het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse kerk, dat nauw gerelateerd is aan het Oecumenisch Leesrooster en het wereldwijde R.K. Lectionarium 1969.Op de zondagen in Advent (voor Kerst) en in de Veertig Dagen (voor Pasen) volgen we samen met de kinderen dikwijls een project.We zingen grotendeels uit het Nieuwe Liedboek. Als er liederen worden gezongen die niet in het liedboek staan, dan worden ze afgedrukt op de liturgie.
Op de 2de zondag in de maand is er tevens een late dienst in Màrkant, het wijkcentrum in Zuiderburen.Op de 4de zondag in de maand wordt er een late dienst in de Martinuskerk te Hempens gehouden. Deze late diensten verschillen niet fundamenteel van de vroege in de Agneskerk, maar zijn qua liturgie iets anders en duren korter. Nadere informatie aangaande de diensten is altijd te vinden in ons kerkblad ‘Geandewei’ en onder Kerkdiensten op deze website
.

terug