BOSK - ACTIVITEITEN BOSK - ACTIVITEITEN
In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.


Overzicht activiteiten rond het BOSK-project, mede vanuit de Werkgroep Geloven in Leeuwarden

In het kader van het BOSK-bomenproject worden deze zomer in het centrum van Leeuwarden tal van activiteiten georganiseerd. Een selectie hieruit:

Woensdag 15 juni van 19.30-22.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18: lezing en dialoog over ‘Waterhuishouding’ door Cees Buisman.

Woensdag 22 juni van 19.30-22.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18: lezing en dialoog over ‘Verantwoorde landbouw’ door Pieter Knijff en Theo Mulder.

Zondag 10 juli van 15.00-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, lezing en dialoog over ‘Impact van verpakking/’afval’/hergebruik/kringloop’ door Gerrit-Jan Vernhout en Trees van Montfoort.

Woensdag 20 juli van 19.30-21.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, lezing en dialoog over ‘Energietransitie’ door Marjolein Tiemens en Bouwe de Boer.

Zondag 31 juli van 15.00-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, lezing en dialoog over ‘Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? (en hoe nu verder?)’ door Trees van Montfoort.
 
Vanaf 7 mei t/m 14 augustus op zaterdagen vanaf 11.00-17.00 uur en op zondagmiddag vanaf 13.00 uur in de Waalse kerk: Open kerk met tentoonstelling ‘Broze aarde’, een lied voor het universum (werkgroep Remonstrantse Gemeente en Oecumenische basisgemeente)

Vanaf 1 juni t/m 15 september op dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur in de Grote kerk: Open kerk met tentoonstelling van schilderijen van Henk Pietersma.

Vanaf 2 juli op vrijdag van 14.00-16.00 uur en op zaterdag van 13.30-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk: Zomertentoonstelling met werken van Doet Boersma: “Fertile Soil’, en gedichten van Baukje Wytsma.

Een en ander is volgens de stand van zaken van 21 april 2022 en onder voorbehoud. Voor actuele informatie en aanvullingen zie o.a. de website van ‘Geloven in Leeuwarden’: www.geloveninleeuwarden.nl
Een uitgebreider overzicht is ook te vinden op de website www.kerkhuizumoost.nl
Meer informatie over het BOSK-project is te vinden onder www.arcadia.frl/projecten/bosk


Overzicht activiteiten kerken voor publiciteit per activiteit ingekleurd
Wanneer Wat Waar Wie  Georganiseerd door
8 mei
15.00- 17.00 uur
Lezing en dialoog: Het nieuwe verhaal:
De aarde ons huis
Doopsgezinde kerk
Wirdumerdijk 18
Trees van Montfoort Geloven in Leeuwarden
21 mei
11.00 uur
Een appelboom op stap. Van Bonifatiusplein naar Beursplein Ds. Gerben Hoogterp en kinderen uit Leeuwardene.o. PKN Lekkum
 
22 mei
11.00 uur
Openluchtdienst
De Levensboom
Doarpstún Snakkerburen Ds. Gerben Hoogterp m.m.v.  dorpskoor Hawar en band As Nij PKN Lekkum
 
22 mei
12.30 uur
Lezing over voedsel samen eten samen delen Doarpstún Snakkerburen Theo van der Molen  en Korrie Hoekstra en Trees van Montfoort PKN Lekkum/GiL
29 mei
9.30 uur
Kerkdienst  Zaad Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
 
Ds. Gooitzen Riemersma Vrije Evangelische Gemeente
6 juni
Start lange wandeling om 9.30 uur en korte wandeling om 12.30 uur. Viering om 15.30 uur
Pinksterpaad Nijkleaster Nijkleaster, Sluytermanwei 4, Jorwert Werkgroep Nijkleaster Wurkgroep Nijkleaster
11 juni
14.00-17.00 uur
Workshops afval en natuur Bonifatiuskerk,
Bonifatiusplein 21
Diverse begeleiders Sint Vitusparochie
12 juni
11.00 uur
Kerkelijke viering Twijg Bonifatiuskerk,
Bonifatiusplein 21
Germa Kamsma-Kunst e.a. Sint Vitusparochie
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 14.00-16.00 uur Open kerk,
12 juni- 14 augustus met tentoonstelling afval en natuur
Bonifatiuskerk,
Bonifatiusplein 21
Kerkwachten  en werkgroep Sint Vitusparochie
15 juni
19.30-22.00 uur
Lezing en dialoog over ‘Water-huishouding’ Doopsgezinde kerk
Wirdumerdijk 18
Cees Buisman Geloven in Leeuwarden
18 juni
 14.00 uur tot 22.00 uur
 
Bomenfestival met diverse workshops Grote kerk
Jacobijnerkerkhof 95
Ype Brouwer PKN rondom de Grote Kerk
19 juni,
10.00 uur
 
Kerk dienst Stam, met bomen in de Grote Kerk, uitgezonden door Omrop Fryslân Grote kerk
Jacobijnerkerkhof 95
Trees van Montfoort en Jan-Jaap Stegeman PKN rondom de Grote Kerk
Openingstijden Vanaf 1 juni tot 15 september op dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur Open kerk met
tentoonstelling van schilderijen van Henk Pietersma
Grote kerk
Jacobijnerkerkhof 95
Henk Pietersma PKN rondom de Grote Kerk
22 juni
19.30-22.00 uur
Lezing en dialoog over ‘Verantwoorde Landbouw’ Doopsgezinde kerk
Wirdumerdijk 18
Pieter Knijff en Theo Mulder Geloven in Leeuwarden
26 juni
10.30 uur
 
Kerkdienst Tak Waalse kerk
Grote Kerkstraat 222
Ds. Jan van Belle Remonstrantse Gemeente
3 juli
10.30 uur
 
Kerkdienst Waalse kerk
Grote Kerkstraat 222
Koos Jorritsma Oecumenische Basisgemeente
7 mei -14 augustus,  zaterdag van 11.00u-17.00u onder voorbehoud en zondagmiddag vanaf 13.00u Open kerk met tentoonstelling “Broze aarde”, een lied voor het universum Waalse kerk
Grote Kerkstraat 222
Werkgroep  Remonstrantse Gemeente en Oecumenische Basisgemeente Remonstrantse Gemeente en Oecumenische Basisgemeente
Vanaf 2 juli op
vrijdag van 14-16 uur en op zaterdag van 13.30 - 17.00 uur
Zomertentoonstelling met werken van Doet Boersma: ‘Fertile Soil’, en gedichten van Baukje Wytsma Doopsgezinde kerk
Wirdumerdijk 18
 
Doet Boersma, Baukje Wytsma Doopsgezinde Gemeente
9 juli, van 11.00 uur tot 17.00 uur Vruchtenmarkt op kerkplein Doopsgezinde kerk
Wirdumerdijk 18
 
Werkgroep Doopsgezinde Gemeente Doopsgezinde Gemeente
10 juli, 10.00 uur Kerkdienst Vruchten
 
Doopsgezinde kerk
Wirdumerdijk 18
 
Ds. Tjitske Hiemstra Doopsgezinde Gemeente
10 juli
15.00-17.00 uur
Lezing en dialoog over  ‘Impact van verpakking /’afval’/
hergebruik/kringloop’
Doopsgezinde kerk
Wirdumerdijk 18
 
Gerrit-Jan Vernhout,
Trees van Montfoort
Geloven in Leeuwarden
17 juli
 
Vacant   ?? ??
20 juli
19.30-21.30 uur
Lezing en dialoog over ‘Energietransitie’ Doopsgezinde kerk
Wirdumerdijk 18
 
Marjolein Tiemens, Bouwe de Boer Geloven in Leeuwarden
24 juli
10.00 uur
Kerkdienst Verlies bladeren, aansluitend wandeling Stadskerk de Wijngaard, Troelstraweg 147a
 
Audry ter Voort Stadskerk de Wijngaard
31 juli
9.30 uur
 
Kerkdienst verval De Schakel
Havingastate 7
ds. Joke Baaij PKN de Schakel
31 juli
15.00-17.00 uur
Lezing en dialoog: Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? (En hoe nu verder?) Doopsgezinde kerk
Wirdumerdijk 18
 
Trees van Montfoort Geloven in Leeuwarden
7 augustus?? Afsluitende openluchtviering? Prinsentuin? Diverse voorgangers Geloven in Leeuwarden?
 
terug