BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 2 FEBRUARI 2020 BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 2 FEBRUARI 2020


Ds. Jan Dirk Wassenaar heeft in de dienst van 2 februari de volgende personen als ambtsdragers bevestigd:
Boukje van Koningsveld zet haar ambt voort als ouderling-kerkrentmeester,
Marja Bakker zet haar ambt voort als ouderling,
Willem van der Kooij hervat zijn ambt als ouderling,
Ina Haandrikman treedt nieuw aan als diaken.
terug