VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
18 mei 2021
Van de kerkenraad
Vanaf 28-4-2021 is het in het kader van de versoepelingen weer mogelijk om kerkdiensten te houden volgens de eerder ontwikkelde protocollen. Echter: we weten allen dat de versoepelingen, die op die dag ingingen, niet ingegeven waren door betere cijfers, maar door politieke besluitvorming in het licht van druk uit de maatschappij en het steeds benoemen van data die vervolgens niet gehaald worden door de overheid zelf. Versoepelingen voor het eerst ondanks een negatief advies van het OMT. En ondanks noodkreten uit de ziekenhuizen. Het moderamen is van mening dat juist wij als kerk niet doof mogen zijn voor die noodkreten, niet moeten zwichten voor de verleiding weer samen te komen voordat dit verantwoord is en daarmee naasten in gevaar te brengen. Daarom stelt het moderamen voor om de diensten op te schorten tot de verwachte verbetering in de cijfers zich daadwerkelijk aftekent. In dit opzicht is een goed uitgangspunt: eerst zien, dan geloven. Zodra duidelijk is dat een keer ten goede duurzaam ingezet is, zullen de diensten hervat worden. 
Kijk vooral naar onze website, www.agneskerkgoutum.nl

 
terug