AFSCHEID BROER DE WITTE AFSCHEID BROER DE WITTE


Ds. Sytse Ypma zegent, spreekt goede woorden toe aan Broer, namens de kerkenraad!Marian Krol spreekt Broer toe namens de kerkenraad en overhandigt hem een boek over vriendschap.Slotwoord Broer!
terug