ADVENTSVESPER ADVENTSVESPER
Adventsvesper: “Geef Licht”Advent is een tijd van stilte en inkeer en van intens verlangen naar “Licht”. Het is mooi om dat samen te beleven, daarom van harte uitgenodigd voor de adventsvesper op woensdagavond 14 december. Het is een korte viering waarin we liederen zingen en er ruimte is voor een lezing, gebed en stilte.
Opgave niet nodig.

Datum: Woensdag 14 december.
Tijd: 19.30- 20.15 uur
Plek: Agneskerk te Goutum

 
terug