wo 26 oktober 2016

verhaal over zelfdoding

Locatie: 
 Agneskerk Goutum
Tijdstip: 
 19.30 uur, inloop 19.00 uur

Zelfdoding, vroeg of laat krijg je er mee te maken


Op woensdag 26 oktober vindt er in de Agneskerk een informatieavond plaats rond het thema ‘Zelfdoding, vroeg of laat krijg je er mee te maken’. Er zal een lezing worden gegeven over het thema door Prof. Jos de Keijser. En er zal een stukje informatiefilm worden vertoond over bepaalde oorzaken van zelfdoding. De commissie Vorming en Toerusting Goutum – Huizum Oost heeft gemeend dit thema bespreekbaar te willen maken en wil op de avond zelf zorgvuldig met de gesprekspunten en de discussies omgaan.Tijd: inloop
vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur; Meer informatie: of  

terug