40-DAGENKALENDER 40-DAGENKALENDER
Geachte lezer,

Naast de 40-dagenkalender die de landelijke organisatie van de PKN uitbrengt, kennen we in Fryslân nog een: de kalender van ds. Joke van der Velden te Baard.
Wij brengen die graag onder uw aandacht. Mogelijk is er ook in uw gemeente interesse voor dit alternatief.

De prijs van de kalender bedraagt € 3,50. Vanaf 10 exemplaren wordt de prijs € 3,00. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten. Te bestellen via e-mail ( via tel. ( 0517-235659 )

Mei freonlike groetnis,
Janny Brinkman, scriba Classis Fryslân
terug