VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Symbolisch bloemschikken VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Symbolisch bloemschikkenOp deze eerste zondag van de 40dagentijd horen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn. We zien een stam met twee uitgestoken armen. Rond de armen een warboel aan takken met dorens, zij verbeelden de stem van de diabolos, de verwarringzaaier. De kleine witte bloemen staan voor de engelen die voor Jezus zorgen.
Paars is de kleur van deze zondag, stukje jute met de stenen verwijzen naar de woestijn.

God,
zoveel stemmen
klinken er
stemmen
die verwarring zaaien
help ons om Uw stem te blijven horen
ons te richten op
de mens naast ons
op wat recht is
in het spoor
van Jezus
de Mensenzoon

 
Zondag 25 febr. 2018 – 2e zondag 40dagentijd
Drie leerlingen gaan met Jezus de berg op. Zij ontmoeten hier Mozes en Elia. Ze horen de stem uit de hemel die zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!
Een witte amaryllis wordt langs de stam naar beneden gebonden als de stem van God. Onder aan de stam zien we drie hyacinten, de drie leerlingen, die dit hemelse moment vast willen houden.
 
God,
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon
Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven.

 Zondag 4 maart 2018 – 3e zondag 40dagentijd
In de evangelielezing gaat het over de tempelreiniging door Jezus. De stemmen van de handelaars worden door Jezus het zwijgen opgelegd. Alleen zo kan de stem van God weer gehoord worden in de tempel.
De boosheid van Jezus wordt gesymboliseerd door een kale stam met daarlangs een dik touw. Met zijn stem, krachtig als het dikke touw, jaagt hij alle andere stemmen weg.
Munten liggen rondom de stam. Paars kleed met wat wit zand rond de stam.

God,
zoveel stemmen
die opkomen voor eigen geld en gewin
Uw huis
dat Uw huis niet meer is
Uw stem overschreeuwd
Jezus stem
herstelt
wat niet meer werd gehoord
Uw woord
van liefde en rechtZondag 11 maart 2018 – 4e zondag 40dagentijd
De kleur van deze zondag is roze. Gods licht breekt al door. We horen over brood en vis die gedeeld worden. Waar gedeeld wordt is overvloed. Jezus stem doet delen.
Rondom de stam zien we bolletjes mos en gras. Langs de stam graan, als teken van het brood dat gedeeld wordt. Onder de stam een brood in twee grote stukken.
Paars kleed met zand of jute en een roze strook.

God,
in het groene gras
zitten de mensen
vertrouwend
op de stem
van Hem die deelt
die stem is het
die ons aanzet
tot delenZondag 18 maart 2018 – 5e zondag 40dagentijd
Op deze vijfde zondag van de 40dagentijd horen we over het geheim van leven verliezen en daardoor juist vinden. De klimop herinnert aan het doorgaande leven. De bloembol geeft weer hoe vanuit het donker van de aarde iets moois gaat bloeien. De narcis vertelt over de stem van God die vertelt over zijn trouw.

God,
van hemel en aarde
in Jezus zien wij
wat leven in verbinding
met U betekent
Uw stem
is de stem van hoop
van trouw
over grenzen heen
in het verborgene
voltrekt zich het wonder
van nieuw leven
onverwacht anders 

terug