VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Diaconie VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Diaconie


Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke Liefde. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.

Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

De kaarten worden aangeboden in de Agneskerk, maar ook in Màrkant en Hempens. Als u per groet 2 postzegels wilt plakken, dan betaalt de diaconie de kaarten.
 

terug